Tag: Gedachte

7 vragen

Er zijn een aantal vragen die steevast terugkomen na elke lezing. Ik som ze hieronder op, vergezeld van een uitvoerig antwoord. Je zou deze pagina dus eigenlijk kunnen beschouwen als mijn hoogst persoonlijke FAQ.

Lees verder

We hebben geen grenzen meer

Jarenlang heeft men u en mij schaamteloos voorgelogen. Politici, nieuwslezers, touroperatoren, TomTom en zelfs – godbetert – die van Aardrijkskunde zitten mee in een groots en schandelijk complot.

Ik ontdekte het toen ik vorige week schoorvoetend de grens overstak. Omdat ik niet wilde vallen over die grens aarzelde ik wat, maar tot mijn verbazing viel ik niet. Nog enigszins terughoudend begon ik de bodem af te speuren op zoek naar de lijn die ik zo goed meende te kennen. Ik vond ze nergens. Geen krijtstreep of stippellijn, geen slappe koord. Niets. Nada. Nougabollen.

Lees verder

Complimentje

Na mijn laatste lezing stapte een meisje op me af. Vastberaden, met gebalde vuisten en de lippen stijf op elkaar keek ze me gewichtig aan. Ik zette onopvallend een stapje richting deur. Ze had het in de smiezen, sneed me voor ik kon gaan lopen de pas af en zei op triomfantelijke toon:

Lees verder

Luister niet naar mij

Elk jaar schrijf ik mijn zoon een nieuwjaarsbrief, al kan hij er niets mee. Slechts een handvol kleuters heeft immers de gave van het lezen volledig onder de knie.

Lieve zoon, Luister niet naar mij, wanneer ik ’s morgens te hard praat. Blijf gerust protesteren terwijl ik worstel met je kleren. Het is gewoon de klok die in m’n hoofd halfzeven slaat.

Lees verder