Over character design

Ik hou van character design. Ook wanneer ik niet aan een boek werk vind ik het fijn om personages te tekenen, met een blik, een houding, een kleuraccent gevoel te leggen in een karakter. Het blijft me verbazen hoe belangrijk elke lijn, elk detail is wanneer je een personage verbeeldt.

Onlangs liet ik de potloden uit en schetste een figuur waarvan ik de vorm interessant vond omwille van de geometrische eenvoud; in essentie bestaat het personage uit twee cirkels boven elkaar: het hoofd en het lichaam. De regenponcho is als een kegel gedrapeerd bovenop de onderste cirkel. Ik maakte een turnaround animation, een techniek waarbij je een figuur laat pivoteren om meer inzicht te krijgen in haar vorm. Op die manier komen ook moeilijkheden en visueel zwakke punten van het personage aan het licht.

Turnaround animation
Schetsen om het personage te leren kennen

Tijd

Character design heeft tijd nodig. Een personage moet kunnen groeien, van een eerste schets tot een geloofwaardig individu. Wanneer ik bij het maken van een boek lange tijd heb doorgebracht met m’n personages, vind ik het moeilijk om ze los te laten en aan iets nieuws te beginnen. Het voelt bijna als afscheid nemen van een goede vriend.

Het meisje uit ‘De Wind en Wij’: twee oude schetsen en het finale character design.

Houding

Niets aan een figuur is toevallig, want hij of zij moet een emotie uitdrukken in een verhaal, met louter lichaamstaal. De schets hieronder toont verschillende houdingen die ik heb uitgeprobeerd voor het meisje uit De Wind en Wij.

Wanneer ze opgepakt wordt door het beest wou ik haar aanvankelijk een boze houding geven, met de armen stevig over elkaar. Dat veranderde gaandeweg naar een mengeling van boos en onbeholpen, dit leek me beter bij haar te passen.

Het meisje en het beest uit ‘De Wind en Wij’.

Gelaatsuitdrukking

Hieronder zie je acht pagina’s uit een van m’n schetsboeken. Het valt op hoe de kleinste lijn in het gezicht voor een compleet ander gevoel zorgt. Ondanks de zorg die gekropen is in deze uitgebreide zoektocht naar gelaatsuitdrukking en zelfs neus en kapsel, heb ik dit personage nooit gebruikt.

Silhouet

Een goed personage heeft een sterk silhouet. Met deze schaduwversie van een figuur kan je emotie uitdrukken, het laat je toe als maker om een houding beter te begrijpen.

Hieronder zie je de jongen uit Nooit is voor altijd, die gebukt gaat onder zijn verdriet. In contrast daarmee zie je Max, die in Max maakt een vriend vol trots zijn eigen werk aanschouwt. De houding van de ene is volledig naar binnen gekeerd, bij de andere is het net andersom. Hun silhouetten benadrukken deze tegengestelde gevoelens.

Silhouetten uit ‘Nooit is voor altijd’ en ‘Max maakt een vriend’

Niet gepubliceerd

Personages tekenen is een heerlijk tijdverdrijf. Er lopen, dansen, huppelen, kruipen dan ook heel wat personages in m’n schetsboeken rond die nooit in een boek gepubliceerd zijn. Misschien doe ik er later nog wat mee, misschien ook niet.

Enkele springen er voor mij uit, door het gevoel dat ze uitdragen, door een bepaalde tekentechniek, of gewoon, omdat het klikt. Toeval of niet, in de selectie hieronder zie je telkens een personage met een dier.

De jongen en de beer
Het meisje, de roos en de kat