Een bouwer of een planter …

Een anonieme tekst uit de Traditie zegt dat ieder van ons in zijn leven óf de houding kan aannemen van een bouwer óf die van een planter.

De bouwers kunnen jaren bezig zijn met de opgaven die ze zich hebben gesteld, maar op een dag stoppen ze en worden ze begrensd door de muren die ze zelf hebben opgetrokken. Hun leven verliest aan zin wanneer het bouwwerk is voltooid.

En dan zijn er de planters. Zij krijgen te maken met stormen en met seizoenen. Uitrusten is er zelden bij. Want anders dan een gebouw groeit een tuin altijd door. En terwijl de tuin voortdurend zorg vereist, geeft hij tegelijkertijd zijn tuinman de kans zijn leven te leven als een groot avontuur. De planters herkennen elkaar. Het zijn mensen die weten dat in het verhaal van iedere plant de groei van de gehele aarde besloten ligt.
Paulo CoelhoUit: Brida

Soms gebeurt in een mensenleven iets zo ingrijpend dat je eensklaps van een bouwer tot een planter wordt … Ik zal je missen Tine.

In: Fragmenten

Kristof Devos (1981) maakt boeken voor kinderen van alle leeftijden over thema’s zoals troost, vriendschap en opkomen voor jezelf. Zijn werk wordt vaak omschreven als ingetogen of eigenzinnig. Vandaag vind je de boeken van Kristof in zes landen, waaronder China en de VS. Zijn illustraties werden tentoongesteld op verschillende internationale expo’s zoals het Nami Concours in Zuid-Korea en Maleisië. Het werk van Kristof werd meermaals bekroond. Zijn boek ‘Schim’ kreeg een White Raven Award van de Internationale Jugendbibliothek in München en recent ontving hij een Award of Excellence in de prestigieuze Commarts Competition.