Complimentje

Na mijn laatste lezing stapte een meisje op me af. Vastberaden, met gebalde vuisten en de lippen stijf op elkaar keek ze me gewichtig aan. Ik zette onopvallend een stapje richting deur. Ze had het in de smiezen, sneed me voor ik kon gaan lopen de pas af en zei op triomfantelijke toon:

“Ik heb een nieuw plan! In de week dierenarts en in het weekend illustrator!”

Met een zwaai rukte ze zich los van mijn verstomde blik, gooide haar kin in de lucht en verdween de gang in.